piątek, 23 lutego 2018 napisz DONOS@

Ostatni dzień dla hodowców świń

Poniedziałek jest ostatnim dniem, w którym hodowcy świń z terenów objętych Programem biosekruacji przed ASF, mogą składać oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii, że nie będą w stanie spełnić określonych w programie wymagań. Rolnicy, którzy złożą takie oświadczenia za rezygnację z utrzymywania świń w gospodarstwie do końca przyszłego roku mają otrzymywać rządowe rekompensaty.

Mapa bioasekuracji - rolnicy z gmin zaznaczonych kolorem zielonym zobowiązani są do wdrożenia nowych wymagań bioasekuracji przez ASF
Mapa bioasekuracji - rolnicy z gmin zaznaczonych kolorem zielonym zobowiązani są do wdrożenia nowych wymagań bioasekuracji przez ASF

Zmieniony decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 wszedł w życie 15 lipca. Do jego przestrzegania zostali zobowiązani wszyscy rolnicy ze wskazanych w rozporządzeniu terenów m.in. z gmin Przytuły, Jedwabne i Wizna, ale także z gmin Grabowo i Stawiski, w powiecie kolneńskim, całego powiatu grajewskiego oraz Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim i Rutki w powiecie zambrowskiego. Rolnicy, którzy nie będą mogli dostosować gospodarstw do wymagań, do 14 sierpnia 2017 r., mogą składać do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji. W takim wypadku wszystkie świnie zostaną zabite, a rolnik poza odszkodowaniem za nie, ma otrzymać także rekompensaty z ARiMR „za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie” do końca 2018 roku. Jeśli rolnik mający świnie nie złoży tego oświadczenia, a jego gospodarstwo nie spełni wymagań bioasekuracji, powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł wydać decyzję nakazującą zabicie świń oraz zakazującą ich hodowli do końca 2018 r.. Rolnikowi będzie przysługiwać jedynie odszkodowanie za zabite zwierzęta, ale nie będzie mu przysługiwać rekompensata za nieutrzymywanie świń. 

W związku z tym, że dziś w urzędach administracji państwowej jest dzień wolny od pracy Główny Lekarz Weterynarii kraju zarządził dyżury pracowników powiatowych inspektoratów weterynaryjnych w powiatach objętych programem bioasekuracji. Dyżury pełnione są do godz. 17.00 i w ich trakcie pracownicy przyjmują oświadczenia od rolników, że nie będą oni w stanie sprostać nałożonym na nich wymogom. Takie oświadczenia można także wysłać listownie. Liczy się data stempla pocztowego.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0