piątek, 23 lutego 2018 napisz DONOS@

Będzie remont Nowogrodzkiej

Podział kilkudziesięciu działek i wywłaszczenie 24 z nich o powierzchni od kilku do ok. 260 m2 przewiduje wydany przez wojewodę podlaskiego ZRID na rozbudowę i przebudowę ul. Nowogrodzkiej w Łomży. Inwestycja ma być realizowana w ramach tzw. specustawy drogowej i na wniosek prezydenta Łomża decyzji zezwalającej na prace wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja ma polegać na rozbudowie i przebudowie 1 km i 633 metrów ulicy Nowogrodzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645. Poza budową nowej jezdni wraz z pasami do skrętu w lewo na ul. Kanarkową, Strzelców Kurpiowskich, Sięgacz ul. Nowogrodzkiej, Browarną oraz na stację paliw i zjazdy publiczne, oraz przejść dla pieszych z wyspami azylu, przewidziano także m.in. przebudowę mostu na rzece Łomżyczka oraz budowę kładki dla pieszych i rowerzystów oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego. Aby inwestycje można było przeprowadzić koniecznym okazało się poszerzenia tzw. pasa drogowego. Dlatego w wydana przed wojewodę podlaskiego decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza też podział kilkudziesięciu  nieruchomości i przejęcie pod budowę drogi 24 wydzielonych, zazwyczaj niewielkich, działek. Najmniejsze z nich mają po kilka metrów kwadratowych powierzchni, a największa z wywłaszczanych działek ma powierzchnię 260 m2. Decyzji wojewody został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Informując o tym służby wojewody podają także, że zgodnie ze specustawą drogową jeśli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Przypomnijmy, że w połowie lipca zarząd województwa podlaskiego przyznał miastu Łomża 30 mln zł dotacji ze środków unijnych na modernizację dróg w mieście. Jedna z tych dotacji dotyczy przebudowy i rozbudowy ul. Nowogrodzkiej. Na ten cel przeznaczono 9 mln 468 tys. 550,71 zł.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0