niedziela, 18 lutego 2018 napisz DONOS@

Maturzyści dopominają się o swoje

Maturzyści po raz pierwszy mogą odwołać się od wyniku matury do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Jak informuje Rzeczpospolita do OKE w Łomży wpłynęło 1 097 wniosków o wgląd, a następnie 236 o weryfikację sumy punktów. Wynik zmieniono w 54 przypadkach. Niezadowoleni z weryfikacji złożyli 31 wniosków do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Zgodnie z przepisami maturzysta ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE) przez sześć miesięcy od wydania świadectwa dojrzałości. Po przejrzeniu pracy może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem trzeba złożyć do dyrektora OKE w ciągu dwóch dni roboczych od dokonania wglądu. Komisja ma zaś siedem dni na weryfikację, a na poinformowanie o jej wynikach – 14 dni. Jeżeli suma punktów okaże się wyższa, maturzysta dostanie nowe świadectwo.

Jeżeli maturzysta uzna, że podjęte przez dyrektora OKE rozstrzygnięcie nie jest satysfakcjonujące, może wnieść do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie, za pośrednictwem dyrektora OKE w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji.

zobacz: "Rz" Pierwsze odwołania od matury


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0