środa, 25 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Kolejne unijne miliony na łomżyńskie ulice

Ponad 30 milionów złotych otrzyma Łomża z środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na budowę i modernizację dróg. Dotacje m.in. na ul. Zawadzką i Nowogrodzką podczas wczorajszego posiedzenia przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego. Dzielił środki na poprawę dostępności transportowej dla ośrodków subregionalnych: Łomży, Suwałk i Bielska Podlaskiego. Z 90 milionów najwięcej – blisko 2/3 kwoty przejęły Suwałki.

Planowana nowa ul. Zawadzka z nowym rondem na skrzyżowaniu z ul. Chmielną
Planowana nowa ul. Zawadzka z nowym rondem na skrzyżowaniu z ul. Chmielną

Jak podał Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Łomża, zgodnie ze złożonymi wnioskami, otrzyma dotację na realizację projektów:

  • Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży – 4 307 163,61 zł;
  • Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży – 1 283 540,36 zł ;
  • Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży – 9 468 550,71 zł;
  • Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II - 15 129 031,52 zł.

Ten ostatni dotyczy dotacji na budowę dalszej części dwujezdniowej ul. Zawadzkiej od skrzyżowania z ul. Przykoszarową do ronda na Szosie do Mężenina, oraz dotacji dla zbudowanego już odcinak dwujezdniowej ulicy od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Przykoszarową.  

Blisko dwa razy więcej pieniędzy niż Łomża otrzymały Suwałki. Samorząd tego miasta w ramach tego samego konkursu z RPO otrzymał ponad 59 mln zł, a dla Bielska Podlaskiego zostało nieco ponad pół miliona. 

Jak zaznacza Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wszystkie miasta-beneficjenci w ciągu kilku przyszłych tygodni powinny przygotować niezbędną dokumentację, aby po jej weryfikacji móc podpisać umowy z Województwem Podlaskim.

 

180420110931.gif

 
180410021817.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0