czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Pierwsze komitety

- Zainteresowanie jest duże – mówi Jerzy Dołęgowski, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży, które przygotowuje przedterminowe wybory burmistrza Nowogrodu. Te premier Beata Szydło zarządziła na 3. września, ale komitety wyborcze, które chciałby w nich wystartować, muszą to zgłosić w ciągu tygodnia Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

Herb Gminy Nowogród
Herb Gminy Nowogród

Przedterminowe wybory burmistrza Nowogrodu zostały zarządzone po śmierci dotychczasowego wieloletniego burmistrza Józefa Piątka. Do wyboru jego następcy uprawnionych jest 3262 dorosłych mieszkańców gminy. Wybierać będą spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze, które muszą zgłosić się do Komisarza Wyborczego w Łomży, który wydaje specjalne zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Dotychczas wydał dwa takie zawiadomienia, ale   Jerzy Dołęgowski, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży, mówi, że więcej osób dopytuje o to. 
- Przyjęte przez Komisarza Wyborczego zawiadomienia dotyczą komitetów wyborczych wyborców – mówi dyrektor Dołęgowski. - To KWW „Razem dla dobra wszystkich”, który został zarejestrowany 13. lipca i KWW „Porozumienie mieszkańców”, zarejestrowany dzisiaj, czyli 18. lipca. 
Pełnomocnikiem wyborczym pierwszego z nich jest Agnieszka Jankowska, a drugiego Magdalena Bączek. 
Komitety wyborcze, także partii politycznych, mają czas do 26. lipca na zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Łomży zawiadomień o zamiarze wystawienia kandydata na burmistrza Nowogrodu. Sami kandydaci będą zgłaszani później – do 11. sierpnia. Ważne jest to, że zgodnie z prawem kandydat nie musi być mieszkańcem gminy Nowogród. Musi mieć natomiast minimum 25 lat i posiadać tzw. bierne prawo wyborcze.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0