niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Zmiany w strefach ASF

Komisja Europejska rozszerzyła strefę ochronną (żółtą) związaną z Afrykańskim Pomorem Świń. Objęła ona teraz m.in. cały powiat kolneński. Rolnicy zajmujący się chowem świń w tej strefie zobowiązani są do przestrzegania dodatkowych środków ostrożności, a sprzedaż świń podlega dodatkowym obostrzeniom.

Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami ASF
Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami ASF

W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).
W przypadku wysyłki poza granicę Polski świnie muszą przebywać w gospodarstwie od co najmniej 30 dni, do gospodarstwa, z którego pochodzą w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami). W ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym i posiadają świadectwo zdrowia od urzędowego lekarza weterynarii wystawione w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem.

Dotychczas tą strefą żółtą objęte były m.in. tereny powiatów łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego – za wyjątkiem gm. Rutki Kossaki, która znajdowała się w strefie czerwonej (obszar objęty ograniczeniami) i teraz tak jak wszystkie gminy z powiatu kolneńskiego znalazła się w strefie żółtej. Na terenie powiatu grajewskiego jest wyznaczona strefa niebieska, czyli obszar zagrożenia ASF.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0