sobota, 24 lutego 2018 napisz DONOS@

Budimex wygrywa przetarg na budowę Via Baltica od Stawisk do Szczuczyna

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S-61 pomiędzy Stawiskami a Szczuczynem (tzw. zadanie nr 6) złożyła firma BUDIMEX – poinformował białostocki oddział GDDKiA. Za zbudowanie 18. kilometrów Via Baltica otrzyma 342,13 mln zł. Nie była to najtańsza z ofert złożonych w przetargu. - Jeżeli nie będzie odwołań od wyników przetargu, to jesienią tego roku powinna zostać podpisana umowa na realizację tej inwestycji – zapowiada GDDKiA.

Odcinek S-61 Stawiski - Szczuczyn
Odcinek S-61 Stawiski - Szczuczyn

Wybrana za najkorzystniejszą oferta BUDIMEX-u była o prawie 9 milionów złotych wyższa niż cena zaproponowana przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR z Zawiercia, ale – jak informuje GDDKiA - ta oferta została odrzucona. 
- Firma, mimo wezwania Zamawiającego dotyczącego złożenia wyjaśnień odnośnie ceny (rażąco niska), nie udzieliła wyjaśnień – przekazuje GDDKiA.
Wobec tego uznano, że spośród 5 złożonych ofert, ta BUDIMEX-u S.A. spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu przetargowym i nie podlegała odrzuceniu i otrzymała komplet punktów. 
GDDKiA podaje, że jeżeli nie będzie odwołań od wyników przetargu, to jesienią tego roku powinna zostać podpisana umowa na realizację tej inwestycji. Od tego momentu wykonawca będzie miał 31 miesięcy na wykonanie projektu, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz realizację drogi ekspresowej (nie wliczając okresów zimowych w fazie prac budowlanych). Inwestycja powinna zostać ukończona w IV kwartale 2020 roku.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0