środa, 21 lutego 2018 napisz DONOS@
180221105324.gif

Gimnazjaliści lepsi z polskiego niż z matematyki

Gimnazjaliści poznali dziś wyniki sprawdzianu kwietniowego. Na swojej stronie internetowej opublikowała je Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży. Do egzaminu gimnazjalnego w województwie podlaskim w tym roku przystąpiło 10 671 uczniów. Najlepsze wyniki są z języka polskiego, a najsłabsze z matematyki.

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 19 do 21 kwietnia 2017 r. Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomach podstawowym i rozszerzonym.
Dziś OKE w całym kraju udostępniły serwisy na których uczniowie mogą sprawdzić swoje indywidualne osiągnięcia, oraz zbiorcze „wstępne informacje”. Z zestawienia przygotowanego przez OKE w Łomży wynika, że gimnazjaliści z województwa podlaskiego najlepsze wyniki osiągnęli z egzaminu w części humanistycznej z zakresu języka polskiego. Tu średnie wyniki uczniów wyniosły 69 %. W części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie średni wynik to 60 %. Znacznie słabsze są wyniki z egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej. Z zakresu przedmiotów przyrodniczych to 53 %, a z zakresu matematyki 48 %.
W przypadku języków obcych najwięcej gimnazjalistów zdawało język angielski – na poziomie podstawowym średni wynik to 68 %, a rozszerzonym – 49 %. 

Jolanta Gołaszewska dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży podaje, że wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystanie zawartych w nim informacji. Trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej.
Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością opisywania za pomocą wyrażeń algebraicznych związków między różnymi wielkościami. Najtrudniejsze okazało się zadanie geometryczne, wymagające analizy informacji zawartych w jego treści oraz skorzystania z własności kątów wierzchołkowych i przyległych.
Gimnazjaliści rozwiązujący zadania z języka angielskiego opanowali umiejętności z poszczególnych obszarów w wyrównanym stopniu. Na poziomie rozszerzonym uczniowie przystępujący do egzaminu z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie tekstów pisanych. To samo sprawiło największą trudność uczniom przystępującym do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Na poziomie rozszerzonym w angielskim największą trudność sprawiło gimnazjalistom rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży 21 sierpnia.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0