sobota, 24 lutego 2018 napisz DONOS@

Czekają na komisarza i wybory

Komisarz Wyborczy w Łomży Jan Leszczewski wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatu Burmistrza Nowogrodu, zmarłego przed tygodniem Józefa Piątka (1956-2017). W gminie będą musiały odbyć się przedterminowe wybory, których termin ma wyznaczyć premier Beata Szydło. Ona też, na wniosek wojewody, wskaże osobę, która jako zarządca komisaryczny będzie sprawował władzę w gminie do czasu rozstrzygnięcia wyborów.

Podpisane w piątek postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży dziś ma trafić do Wojewody Podlaskiego, który będzie podejmowała kolejne działania w sprawie ustalenia nowych władz w Nowogrodzie. Zgodnie z art. 28e ustawy o samorządzie gminnym wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy. 

Wybory zarządza w drodze rozporządzenia prezes Rady Ministrów w ciągu 90 dni od wystąpienia przyczyny ich zarządzenia. W rozporządzeniu zamieszczony jest kalendarz wyborczy, ustalany po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej. Kalendarz ten określa terminy wykonania czynności wyborczych. Terminy te w przypadku wyborów przedterminowych mogą być krótsze od przewidzianych w samorządowych ordynacjach wyborczych. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów wojewoda podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia na terenie gminy, na której mają odbyć się wybory.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0