niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Bezrobotnych ubywa

Stopa bezrobocia dla miasta Łomży na konie maja wyniosła 10,9% wobec 11,5% na koniec kwietnia. W Powiecie Łomżyńskim jest jeszcze niższa – 9,4%. W ciągu ostatniego miesiąca rejestry bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży skróciły się o 178 osób, czyli o 3,9%. Na koniec maja w samej Łomży było 2552 bezrobotnych, a w całym regionie 4355.

- Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z rozpoczęciem aktywizacji bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, rozpoczęciem prac sezonowych i większą liczbą podjęć pracy nie subsydiowanej – podał PUP Łomża w comiesięcznym komunikacie.
W maju do „zatrudniaka” zgłosiło się 436 nowych bezrobotnych w tym 23 osoby, które pracowały za granicą. Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskały 3 osoby, a bank PKO BP zwolnił 1 osobę w ramach zwolnień grupowych.

W tym tym samym czasie z rejestrów PUP wykreślono 614 osób, przy czym ponad połowę z nich z przyczyny podjęcia pracy (343). Urząd zaznacza, że podjęć pracy w maju było o 34 mniej niż w kwietniu. 

Dotowana aktywizacja bezrobotnych
Jak podaje PUP Łomża w maju do robót publicznych i prac interwencyjnych skierowano po 16 osób bezrobotnych. Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 21 osób, na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 43 osoby bezrobotne, a na szkolenie 6 osób. W maju 2017 roku 8 osób podjęło pracę w ramach bonu na zasiedlenie, 2 bezrobotnych mężczyzn z Łomży podjęło pracę w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia, a 11 w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia.
Pracownicy PUP podpisali też 9 umów z bezrobotnymi na udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek, oraz 5 umów z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia 5 stanowisk pracy.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0