niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

„Polaqua” dobuduje obwodnicę Szczuczyna

75 milionów złotych będzie kosztowała dobudowa drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna. GDDKiA w Białymstoku podpisała umowę na zaprojektowanie i zbudowanie jezdni czyli doprowadzenie całej obwodnicy do standardu drogi ekspresowej S61. Prace ma przeprowadzić „Polaqua” - ta sama firma, która wykonała pierwszą jezdnię obwodnicy.

Jak przekazuje Rafał Malinowski z GDDKiA w Białymstoku wykonawca ma 10 miesięcy na wykonanie projektu, 5 miesięcy na uzyskanie decyzji ZRID oraz 13 miesięcy na budowę. Druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna będzie miała 6,58 km długości i nawierzchnię z betonu cementowego. Wykonawca ma ją połączyć z istniejącym już węzłem drogowym „Szczuczyn’, który już w I etapie budowy obwodnicy został zrealizowany w wariancie „ekspresówki” - na dwie jezdnie.
- Dodatkowo niezbędna będzie przebudowa na długości ponad 5 km istniejącej (prawej)  jezdni obwodnicy o nawierzchni  bitumicznej na dwóch odcinkach wraz z likwidacją 2 skrzyżowań – podaje Malinowski. - Powstaną też zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty  ekologiczne oraz wygrodzenia ochronno – naprowadzające. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziane są bariery ochronne i osłony przeciwolśnieniowe.

Dodajmy, że pierwszą jezdnię obwodnicy Szczuczyna oddano do użytku w 2015 roku. Wówczas także prace prowadziła firma Polaqua.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0