czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Zmiany ruchu na remontowanych chodnikach i ulicach

Przebudowa ulicy Sikorskiego oraz rozbudowa ulic: Polowej i Zawady Przedmieście spowodują w najbliższych dniach zmianę w organizacji ruchu drogowego w Łomży. Trudniej będzie poruszać się w tych częściach miasta zarówno chodnikami - a czasami w ogóle nie będzie można - podobnie jak i ulicami.

Na odcinku ulicy Polowej pomiędzy aleją Legionów a ulicą Giełczyńską robotnicy zaczęli prace rozbiórkowe w obrębie chodników, po lewej stronie jezdni. Realizowana jest przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń, kolidujących z rozbudowywaną ulicą, budowa kanału technologicznego, przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej. Prace prowadzone są przy całkowitym zamknięciu chodnika dla ruchu pieszych i nie wchodzą w jezdnię.
Na odcinku ulicy Sikorskiego od alei Legionów do ul. Wojska Polskiego w poniedziałek, 29. maja, ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony z jezdni lewej na prawą.
1. czerwca, w czwartek, wyłączona z ruchu zostanie ulica Zawady Przedmieście na całej długości od Szosy do Mężenina do skrzyżowania z ulicą Wiosenną. Dopuszczony zostanie dojazd dla mieszkańców, pojazdów budowy, dostaw oraz służb komunalnych. Część robót będzie wymagała całkowitego zamknięcia ulicy na odcinkach o maksymalnej długości 100 metrów, dlatego dojazd do niektórych posesji będzie możliwy wyłącznie od ul. Wiosennej lub od Szosy do Mężenina.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0