niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Gmina dopłaci do instalacji czerpiących ze słońca

Gmina Miastkowo z własnego budżetu gminy będzie dopłacała mieszkańcom do instalacji na domach ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Mieszkańcy będą mogli uzyskać do 40% kosztów przedsięwzięcia. Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. - To mieszkańcy sami zdecydują, jaką instalację chcą założyć, kto im ją wykona i jak to zrobi, a my zwrócimy część kosztów z przedstawionej faktury – mówi Kazimierz Górski, wójt Miastkowa.

W przypadku kolektorów słonecznych gmina będzie zwracała 40% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 4000 zł brutto. W przypadku instalacji ogniw fotowoltaicznych będzie to 1200 zł do jednego ogniwa o mocy 1 kW, i naliczania proporcjonalnie do mocy instalacji, przy czym gminna dotacja nie może przekroczyć kwoty 4800 zł brutto. 
Tylko w tym roku na dopłaty samorząd przeznaczy ćwierć miliona złotych. To ponad 1% budżetu gminy. Wójt Kazimierz Górski mówi, to środki jakie samorząd otrzymuje z tytułu tzw. opłaty marszałkowskiej za działające na terenie gminy łomżyńskie wysypisko śmieci. Pieniądze te mogą być wydatkowa na ochronę środowiska.
- Pewnie gdyby udało się pozyskać dofinansowanie zewnętrze to udałoby się więcej kosztów przedsięwzięć pokryć i więcej instalacji zbudować, ale Rada Gminy tak postanowiła. Zobaczymy jakie będzie w praktyce zainteresowanie tym programem i ewentualnie będziemy go modyfikować  - mówi wójt Górski.
Poza dopłatami do „słonecznych” instalacji dla mieszkańców władze gminy chcą energię słoneczną wykorzystywać na cele publiczne. Gmina złożył wniosek o dofinansowanie z środków unijnych budowy instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy. 
- Jeśli wniosek nasz przejdzie i otrzymamy wsparcie, to będziemy go realizować - dodaje. 
Mieszkańcy gminy Miastkowo chcący czerpać energię ze słońca na unijne pieniądze nie muszą czekać. Regulamin przyznawania gminnych dotacji został uchwalony przed miesiącem przez radnych gminy Miastkowo i właśnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Program ruszy w połowie maja. Warunkiem jest że budynek, w którym będzie zainstalowane urządzenie stanowiące przedmiot dotacji, musi być użytkowany jako budynek mieszkalny.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0