niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

ARiMR ponagla rolników

W całym województwie podlaskim rolnicy złożyli do tej pory około 22 tys. wniosków o płatności obszarowe za 2017 rok. To nieco ponad 1/4 wszystkich uprawnionych do ubiegania się o dopłaty do ziemi, a do upływu terminy w którym można je składać bez finansowych konsekwencji zostało niesłana trzy tygodnie z długim majowym weekendem włącznie. Podlaski Oddział Regionalny ARiMR zachęca rolników, aby nie czekali ze złożeniem wniosków na ostatnią chwilę, podkreślając że wcześniejsze złożenie wniosków pozwoli na ich spokojną ocenę oraz w przypadku stwierdzenia braków na ich poprawienie w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich.

W 2016 roku o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ubiegało  się 81410 rolników z województwa podlaskiego i w tym roku ta liczba powinna być podobna. Tymczasem do wczoraj wszystkie powiatowe biura ARiMR w województwie przyjęły 21961 wniosków, co stanowi ok. 26,5% wszystkich uprawnionych do ubiegania się o taką płatność. Tymczasem wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami w tym wypełnionym materiałem graficznym, składa się do 15 maja. 
- Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności – przypominają pracownicy łomżyńskiej Agencji podkreślając przy tym, że wnioski uznaje się za złożone, jeżeli są podpisane z podaniem imienia i nazwiska.
Niestety czasami zdarza się, że takich podpisów nie ma. Dlatego ARiMR zachęca rolników, aby nie czekali ze złożeniem wniosków na ostatnią chwilę. Pozwoli to na spokojną ocenę składanych wniosków oraz w przypadku stwierdzenia braków na ich poprawienie w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich. 
- W przypadku bowiem gdy okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, Kierownik Biura Powiatowego Agencji, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 9 czerwca 2017 r., chyba że ten termin upłynął. W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 9 czerwca 2017 r., wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego właściwych/kompletnych dokumentów – podaje ARiMR. 

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów można składać także przez Internet, korzystając z platformy aplikacyjnej e-Wniosek na stornie internetowej ARiMR.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0