sobota, 24 lutego 2018 napisz DONOS@

Miliony wsparcia na racjonalizację technologii produkcji na wsi

723 umowy z rolnikami przyznającymi łącznie ponad 150 mln zł pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” podpisał już Podlaski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W najbliższych tygodniach planowane jest podpisanie jeszcze około 225 takich umów, a już dziś oddział chwali się, że sprawna praca pracowników Agencji, w tym Biura Wsparcia Inwestycyjnego w Białymstoku, uplasowała województwo podlaskie na pierwszym miejscu w Polsce pod względem ilości podpisanych umów, wielkości zakontraktowanych środków, ilości zatwierdzonych postępowań ofertowych oraz wydatkowanych środków finansowych rolnikom.

W ubiegłym roku do Biura Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 2417 wniosków w czterech obszarach inwestycyjnych: rozwój produkcji prosiąt (tzw. obszar „a” – 7 wniosków), rozwój produkcji mleka krowiego  („b” – 80 wniosków), rozwój produkcji bydła mięsnego („c” 22 wnioski) i inne operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji („d” 2308 wniosków). Zdecydowana większość wniosków - blisko 1650 - była złożona przez młodych rolników w wieku do 40 lat, a łączna kwota dofinansowania ze wszystkich wniosków wynosiła ponad 588 mln zł i znacznie przekraczała limit środków na województwo podlaskie w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- Aktualnie w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku, finalizowana jest weryfikacja złożonych wniosków i kontraktacja środków – podaje Agencja zaznaczając, że rolnicy z województwa podlaskiego zawarli już 723 umowy przyznające pomoc na łączną kwotę 150 mln zł. - Przyznany limit, biorąc pod uwagę obecny kurs euro, zezwala na podpisanie jeszcze około 225 umów, w tym nieco ponad 190 w obszarze „D”.
Podlaski Oddział Regionalny ARiMR poinformował, że Biuro Wsparcia Inwestycyjnego planuje zakończyć podpisywanie umów na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” do 28 maja.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0