niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Ratusz do artykułu „Złe pomysły czy złe wnioski?”

Wczoraj informowaliśmy o tym, że złożone przez władze miasta wnioski o środki zewnętrze na rewitalizację Hali Targowej na Starym Rynku i Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma zostały nisko ocenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pierwszy z wniosków znalazł się na ok. 1750 pozycji z około 1800 wniosków, przy wyczerpaniu limitu środków na ok. 400 pozycji, a drugi jest na 45 miejscu listy rankingowej, przy wyczerpaniu środków na 8 pozycji. Teraz ratuszu odpowiada, że wniosek na Halę Targową będzie ponownie składany o środki z innego źródła, a wniosek na Park jest jeszcze w grze o pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Hala targowa
Hala targowa

Projekt pn. „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży” został umieszczony na wstępnej liście rankingowej – po ocenie formalnej i punktowej merytorycznej I stopnia. Projekt uzyskał maksymalną ilość punktów jaką mógł uzyskać – biorąc pod uwagę m.in. powierzchnię parku, uwarunkowania siedliskowe, zgodność z planem rewitalizacji i zagospodarowania przestrzennego.
Jednocześnie informuję, iż lista rankingowa, na którą się portal powołuje jest listą wstępną – stanowi podstawę do dalszej oceny wniosków – tzw. oceny merytorycznej II stopnia (w skrócie: wartość  techniczna i merytoryczna projektu zgłoszonego do konkursu). Dopiero podczas tej oceny badana jest zasadność ewentualnego przyjęcia Projektu do dofinansowania. Ocena merytoryczna II stopnia może doprowadzić do wykluczenia niektórych projektów z listy jak również może przesunąć projektu w punktacji zarówno w „górę” jak i w „dół”.

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej w Łomży wraz z jej wyposażeniem” planowane  jest do dnia 4 maja 2017r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś VIII, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Projekt został rekomendowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do włączenia do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Możliwe do pozyskania dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Będzie to konkurs ogólnopolski. Łomża będzie ubiegać się o dofinansowanie w towarzystwie np. Muzeum Kopalni w Wieliczce, jak również projektów z Krakowa i Wrocławia. Natomiast opisywany w artykule wniosek o dofinansowanie pn. „Łomża, ul. Stary Rynek 6, Hala Targowa (1927-1929): remont dachu, elewacji, stolarki, fundamentów, konstrukcji oraz wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej” został złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w październiku 2016r. w ramach Programu Ministerstwa „Ochrona zabytków”, w którym dofinansowanie wynosi 50%. Zadanie obejmowało jedynie zakres ujęty w tytule, bez wnętrza i wyposażenia. W związku z powyższym w celu uniknięcia podwójnego finansowania i istniejącej możliwości pozyskania dofinansowania w wysokości 85%  zadanie zostało zgłoszone w ramach umowy między Rządem i Samorządem Województwa Podlaskiego.

Łukasz Czech 
Urząd Miejski w Łomży

zobacz: Złe pomysły czy złe wnioski?


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0