czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Złe pomysły czy złe wnioski?

Miejskie wnioski o wsparcie środkami zewnętrznymi dwóch sztandarowych projektów władz Łomży zostały bardzo nisko ocenione przez specjalistów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pierwsi oceniali wniosek na rewitalizację Hali Targowej na Starym Rynku, drudzy rewitalizacji Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży. Pierwsi łomżyński wniosek umieścili na ok. 1750 z około 1800, przy wyczerpaniu limitu środków na ok. 400 pozycji, a drudzy na 45 miejscu listy rankingowej, przy wyczerpaniu środków na 8 pozycji.

Park Jana Pawła II
Park Jana Pawła II

Władze miasta jeszcze niedawno zapowiadały, że mającą 90 lat zabytkową Halę Targową ze Starego Rynku uda się wyremontować przed przypadającą w przyszłym roku 600. rocznicą nadania praw miejskich Łomży. Początkowo zabiegano o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, ale oceniający wniosek eksperci z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku orzekli, że nie spełnia on kryteriów dopuszczających. Nawet odwołanie do sądu nic nie dało, choć w ratuszu uznano, że nieprzyznanie środków było wyrazem politycznej niechęci władz województwa z koalicji PSL-PO do władz Łomży z PiS. 
Teraz jednak oceny wniosków dokonali eksperci z rządowego, kierowanego przez polityka PiS,  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo miasto złożyło ten wniosek na ministerialny konkurs o środki na ochronę zabytków. Z opublikowanej na stronie ministerstwa listy rankingowej wynika, że także tu wniosek nie zyskał wielkiej aprobaty. Lista wniosków obejmuje 122 strony, a ten dotyczący Hali Targowej jest ma 117 stronie, przy czym wnioski z przyznanymi pieniędzmi zmieściły się na 27 stronach. Łomżyński wniosek w ocenie merytorycznej zyskał tylko 38 punktów, przy czym najlepsze miały blisko 60. Podobnie było też z ocena strategiczną – nasz 12 pkt, a najlepsze 30. Ostatecznie ocena końcowa wniosku dotyczącego rewitalizacji Hali Targowej na Starym Rynku wyniosła 50 pkt. Najlepsze z wniosków zyskiwały nawet ponad 90 pkt., a pieniądze zostały rozdysponowane na wnioski mające powyżej 70 pkt. 

Podobnie słabo został oceniony także złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek dotyczący rewitalizacji Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży. Miasto chciało pozyskać 2,66 mln zł na realizację wartego 5 mln zł przedsięwzięcia. Środki miały pochodzić z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Niestety szanse na pieniądze są mizerne. Dostępne fundusze zostały rozpisane na realizację 8 najlepszych projektów, a łomżyński wniosek znalazł się dopiero na 45 miejscu listy rankingowej. Formalnie ma status „projekt rezerwowy”, czyli taki sam jak 37 wniosków, które zostały ocenione wyżej niż ten z Łomży.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0