niedziela, 18 lutego 2018 napisz DONOS@

ARiMR płaci i zbiera

Ponad miliard złotych z tytuły płatności bezpośrednich za 2016 rok wypłaciła już rolnikom z województwa podlaskiego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Decyzje o wypłacie środków podjęto już w stosunku do 95% wniosków rolników – podał Podlaski Oddział Regionalny Agencji w Łomży, który rozpoczął kampanię przyjmowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2017. W ciągu tygodnia wpłynęło ich ok. 3500.

Siedziba Podlaskiego Regionalnego Oddziału Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży
Siedziba Podlaskiego Regionalnego Oddziału Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży

Wnioski o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym, składa się do biur powiatowych ARiMR w terminie od 15 marca do dnia 15 maja br. Wniosek o przyznanie płatności może być złożony także w ciągu kolejnych 25 dni, tj. do dnia 9 czerwca 2017r., ale - jak przypomina Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży - za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Wniosek i załączniki do wniosku (z wyjątkiem materiałów graficznych) składane przez wnioskodawcę uznaje się za złożone, jeżeli są podpisane z podaniem imienia i nazwiska. 
Do dzisiaj, czyli do 23.03.2017r. do Biur Powiatowych Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wpłynęło 3444 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

Tymczasem dobiegają końca wypłaty środków z tego tytułu za ubiegły rok. Wówczas Podlaski Oddział Regionalny ARiMR przyjął 81 410 wniosków. W przypadku 95% z nich zostały już wydane decyzje obszarowe, a w konsekwencji na konta rolników z województwa w ramach wsparcia bezpośredniego ARiMR przekazała kwotę 1 miliarda 82 milionów 192 tysięcy i 272 złotych.
Poza tym wypłacono także 151 mln 916 tys. 13 zł dla 67 734 rolników, ubiegających się o płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW).


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0