sobota, 24 lutego 2018 napisz DONOS@

Chętni do budowy drogi do Warszawy

22 konsorcja i firmy z kraju i zagranicy zgłosiły się do udziału w przetargu na budowę odcinka drogi S8 pomiędzy Ostrowią Mazowiecką w Wyszkowem. Wnioski do białostockiego oddziału GDDKiA, który przygotowuje także i tę inwestycję choć jest ona na terenie województwa mazowieckiego, złożyły firmy z Polski, Austrii, Czech, Hiszpanii i Włoch. Postępowanie jest dwuetapowe. Teraz urzędnicy z GDDKiA sprawdzają złożone wnioski i dopiero później wybrane firmy proszą o przedstawienie ofert cenowych.

Blisko 30-kilometrowy odcinek S8 na trasie Białystok – Warszawa powinien być gotowy na przełomie 2018 i 2019 roku. Budowę podzielono na dwa pododcinki: od Wyszkowa do węzła „Poręba” (razem z budową węzła, ok. 13 km) oraz od tego węzła do istniejącej już obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej (ok. 16 km). Droga na tym odcinku ma zyskać standard dwujezdniowej drogi ekspresowej z 5 bezkolizyjnymi węzłami i drogami serwisowymi po bokach.

Zgodnie z ogłoszeniem, które opublikowano 31 grudnia 2014 roku, maksymalny czas jaki mogą otrzymać wykonawcy na zrealizowanie obu zadań to 25 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca).


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0