czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Płacić trzeba, nawet bez przekazu

Do końca stycznia wszyscy rolnicy mają czas na opłacenie na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne za I kwartał 2015 r. Dotyczy to także rolników, którzy nie otrzymali z KRUS przekazów z wysokością składki. W komunikacie KRUS rozesłanym do mediów w regionie czytamy, że wysyłane rolnikom cokwartalne przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniu dokonania zapłaty tych należności, ale „brak przekazu, o czym ostatnio informują interesanci KRUS, nie zwalnia płatników z obowiązku terminowego opłacenia składek w odpowiedniej kwocie”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r., że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.
W I kwartale br. zmienił się jedynie wymiar indywidualnie opłacanej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Minimalna miesięczna składka dla tych osób wynosi 158 zł (tj. 9 procent x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.) Kasa wyjaśnia, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla wyżej wymienionych rolników, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1750 zł. Za styczeń br. składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić do 15 lutego br.
Na przekazie do zapłaty składek za I kwartał 2015 r. płatnik powinien wpisać numer rachunku właściwej dla niego jednostki KRUS (placówki terenowej lub oddziału regionalnego), tj. numer konta, jak w przekazach z ubiegłego roku. W polu „Tytułem” należy wpisać odpowiednio: „składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie społeczne rolników” lub „składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie zdrowotne”.

W komunikacie czytamy także o ty, że sygnały o niedoręczonej korespondencji Kasa już przekazała nowemu operatorowi usług pocztowych na rzecz interesantów KRUS, aby wyjaśnił i wyeliminował powody braku lub nieskutecznego doręczenia urzędowej korespondencji z początku stycznia br.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0