środa, 21 marca 2018 napisz DONOS@

Ścieżka edukacyjna przez... stare wysypisko

Ponad 6,6 mln zł będzie kosztowała rekultywacja wysypisk śmieci, które w 2015 r. przeprowadzą wspólnie 9 gmin z województwa podlaskiego. Wśród nich są też m.in. Nowogród, Radziłów i Zbójna w powiecie łomżyńskim, oraz Kolno, które jest liderem projektu. Większość pieniędzy potrzebnych na rekultywację ma pochodzić z UE z programu Infrastruktura i Środowisko, a w zamian przez stare wysypiska będzie prowadziła „ścieżka edukacyjna”.

Wszystkie wysypiska, które poddane będą rekultywacji są już zamknięte. Główny cel projektu to poprawa stanu środowiska naturalnego, przywrócenie zdegradowanym terenom wartości przyrodniczych. Zostaną uporządkowane skarpy oraz tzw. korony wszystkich składowisk. Ponadto w tych miejscach będzie odtwarzana gleba oraz nasadzane rośliny, m.in. takie, które charakteryzują się odpornością na zanieczyszczenia środowiska. W zrekultywowanych miejscach po wysypiskach powstaną ścieżki edukacyjne, które mieszkańcom gmin mają przybliżyć gospodarkę odpadami na terenie gminy.
- Ścieżki przybliżą zagadnienia gospodarki odpadami w gospodarstwach domowych oraz wpłyną na podniesienie świadomości ekologicznej” - mówiła PAP Monika Stachelek z Urzędu Miasta w Kolnie Stachelek dodając, że wzdłuż ścieżek zostaną zamontowane tematyczne tablice edukacyjne.
Rekultywacji będą poddane wysypiska w gminach: Filipów, Grabowo, Hajnówka, Kolno, Krypno, Kulesze Kościelne,. Łączna powierzchnia tych wysypisk to ponad 6,1 ha.  Jeszcze w styczniu ruszą przetargi na te prace. Wszystko ma być zakończone do końca października 2015 r.


161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0