piątek, 23 marca 2018 napisz DONOS@

W kolejce po bezrobocie

Po długich świętach tłumy bezrobotnych ruszyły rejestrować się Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży. Jak przekazuje Hanna Huszcza jeszcze przed godziną 7.00 rano elektroniczny system wydał ponad 50 numerków osobom chcących się dziś zarejestrować jako bezrobotne. Taka sytuacja powtarza się już co roku. Wraz z końcem roku wielu pracownikom wygasają umowy czasowe i chcąc mieć zapewnione ubezpieczenie zdrowotne szybko rejestrują się jako bezrobotni.

W 2015 rok łomżyński PUP wszedł z 6277 bezrobotnymi. To o ponad 250 więcej osób więcej niż było zarejestrowane tu na koniec listopada, ale i po blisko 550 mniej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia w mieście wyniosła 16%, a dla całego obszaru miasta i powiatu 14,5%.

- W grudniu 2014 roku do urzędu zgłosiło się 696 bezrobotnych, przy czym zdecydowana większość z nich – 595 – rejestrowała się już po raz kolejny – mówi Hanna Huszcza z PUP Łomża. - Wzrost bezrobocia nastąpił we wszystkich grupach. Z rejestrujących się bezrobotnych w grudniu tylko 207 osób ma prawo do pobierania zasiłku.

W przeciwieństwie do wzrostu liczy zgłaszających się do urzędu bezrobotnych ofert pracy ubywa. W grudniu pracodawcy zgłosili tu chęć zatrudnienia jedynie 93 osób. To o ponad sto mniej niż w listopadzie. Mimo to w związku ze znalezieniem nowej pracy z rejestrów bezrobotnych wykreślono 216 osób - 55 z nich pracę dostało dzięki wsparciu finansowemu z PUP.  W sumie zaś rejestr opuściły 444, przy czym aż 148 osób dlatego, że nie potwierdziły gotowości do pracy.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0