niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Dyrektor Kułaga odwołany

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski rozwiązał umowę o pracę z dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży Arkadiuszem Kułagą. Przyczynami zwolnienia dyrektora Kułagi mają być brak właściwego nadzoru i zarządzania wysypiskiem w Czartorii pod Miastkowem, czego wynikiem jest kara za przekroczenie limitów przyjęć śmieci w wysokości ok. 1,5 mln zł, oraz - jak podaje ratusz - fakt, że miastu w ciągu roku nie udało się powołać spółki, która, zgodnie z prawem, powinna zarządzać składowiskiem odpadów, będącym w gestii MPGKiM.

Arkadiusz Kułaga
Arkadiusz Kułaga

Arkadiusz Kułaga MPGKiM w Łomży zarządzał przez ponad 10 lat. Ciemne chmury zebrały się nad nim, gdy światło dzienne ujrzała „afera śmieciowa” - czyli raport z kontroli jaką pod koniec 2013 roku na podlegającym pod MPGKiM miejskim wysypisku śmieci w Miastkowie przeprowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dokument wykazał szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu wysypiska na które – jak się okazało - trafiały i to w znacznych ilościach, odpady przywożone przez jedną z ostrołęckich firm, a w efekcie znacząco przekroczono dozwolone limity przyjęć śmieci. Konsekwencją tego było naliczenie przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku „opłaty podwyższonej” w wysokości 1,2 mln zł plus odsetki - łącznie ok. 1,5 mln zł.
W związku z tym już kilka miesięcy temu został odwołany z funkcji kierownik Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Miastkowie. Po utrzymaniu nałożonej przez Urząd Marszałkowski kary przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku jeszcze były prezydent miasta Mieczysław Czerniawski wszczął procedurę odwołania ze stanowiska dyrektora Kułagi. Teraz – jak przekazał ratusz – prezydent Mariusz Chrzanowski rozwiązał z nim umowę o pracę.
-  Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest brak właściwego nadzoru i zarządzania wysypiskiem w Czartorii pod Miastkowem, czego wynikiem jest naliczenie kary przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska w kwocie ok. 1,5 mln zł, co zostało potwierdzone decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Ponadto Miastu Łomża nie udało się powołać spółki, która, zgodnie z prawem, powinna zarządzać składowiskiem odpadów, będącym obecnie w gestii Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podjął czynności zmierzające do powołania spółki – czytamy w komunikacie przesłanym przez Annę Sobocińską z ratusza.
Sobocińska przekazuje, że umowa z dotychczasowym dyrektorem MPGKiM w Łomży została rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W ciągu trzech miesięcy prezydent Łomży ma ogłosić konkurs na nowego dyrektora MPGKiM. Do tego czasu obowiązki dyrektora miejskiego zakładu będzie pełnił Marek Olbryś zastępca dyrektora Kułagi.

Przypomnijmy, że przeciwko odwołaniu dyrektora Kułagi z MPGKiM opowiedziały się związki zawodowe działające w miejskim przedsiębiorstwie.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0