niedziela, 18 lutego 2018 napisz DONOS@

Życzenia Biskupa Łomżyńskiego na Boże Narodzenie 2014 r.

Umiłowani Bracia i Siostry, Dziś, wśród nocnej ciszy, spełniła się zapowiedź proroka Izajasza: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany…” (Iz 9, 5). Wraz z Jego narodzeniem na świecie zagościła miłość zdolna wszystko przemienić. Miłość posiadająca moc przezwyciężyć wszelkie zamknięcie, każdą samotność i smutek. Miłość mająca siłę uczynić wiernym i nierozerwalnym każde małżeństwo, zjednoczyć i uczynić szczęśliwą każdą rodzinę. Źródłem tej miłości jest nasz Pan Jezus Chrystus! (Por. List Papieża Franciszka do wszystkich rodzin, 2 lutego 2014 r.).

Bp Janusz Stepnowski
Bp Janusz Stepnowski

Niech Jego Słowo oświeca Waszą drogę! Niech Jego Chleb podtrzymuje codzienny trud Waszego pielgrzymowania w Nowym 2015 Roku.

Wraz z Księżmi Biskupami z całego serca przyzywam Bożego błogosławieństwa, opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa dla każdej rodziny i każdego z Was.

+ Janusz Stepnowski
Wasz Biskup 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0