środa, 21 marca 2018 napisz DONOS@
wiadomość pochodzi z www.radio.bialystok.pl

Tarcia w koalicji PSL-PO

Obradująca w poniedziałek (15.12) Rada Regionu Podlaskiego PO odniosła się do niedotrzymania ustaleń umowy koalicyjnej między PO a PSL w sejmiku województwa podlaskiego w zakresie podziału kompetencji między członkami zarządu województwa. Niedotrzymanie umowy dotyczy trzech obszarów, wymienionych w umowie koalicyjnej jako te, za które odpowiadać mają wicemarszałkowie Platformy Obywatelskiej, a które marszałek Mieczysław Baszko podporządkował PSL. Są to: Europejski Fundusz Społeczny, nadzór właścicielski nad spółkami oraz ochrona środowiska.

Rada Regionu Podlaskiego PO bardzo krytycznie odniosła się do naruszenia zapisów umowy koalicyjnej przez przedstawicieli PSL. Jednocześnie podlaska PO stoi na stanowisku, że przedstawiciele PO w zarządzie województwa są merytorycznie w pełni przygotowani, by wymienione wyżej dziedziny nadzorować. W związku z tym Rada Regionu Podlaskiego PO domaga się od podlaskiego PSL-u spotkania koalicyjnego, by w trybie pilnym doprowadzić do rozwiązania tej kwestii tak, by umowa koalicyjna została dotrzymana.

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0