czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Kary za mleko będą horrendalnie wysokie

Uwaga producenci mleka. W związku ze spodziewanym znaczącym przekroczeniem limitów produkcji mleka w Polsce Agencja Rynku Rolnego ostrzega przed horrendalnie wysokimi karami jakie będą zmuszeni opłacać rolnicy jeśli przekroczą indywidualne limity. Przy założeniu, że krajowa kwota dostaw zostanie przekroczona ok. 4 % - opłata jednostkową może wynieść ok. 50-60 groszy za kilogram przekroczenia, a przy przekroczeniu o 8 % ok. 70-80 groszy – podała Agencja informując, że w sytuacji, gdy dynamika skupu mleka utrzyma się na dotychczasowym poziomie, wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 8%.

W okresie IV - X 2014 ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie wyższym o 6,57% niż w tym samym okresie roku 2013/2014. Tylko  w październiku do podmiotów skupujących dostarczono 870,9 mln kg mleka, tj. o 5,5 % więcej niż przed rokiem. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 7 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł ok. 64,56%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 63,98%.

Należy podkreślić, iż w sytuacji, gdy dynamika skupu mleka utrzyma się na dotychczasowym poziomie, Agencja Rynku Rolnego prognozuje, że wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 8%. Skutkiem tak istotnego przekroczenia może być konieczność uiszczenia opłaty wyrównawczej w wysokości znacząco wyższej niż opłata za rok kwotowy 2013/2014. Wówczas  producenci mleka, którzy przekroczyli posiadane kwoty indywidualne będą zobowiązani do wniesienia za pośrednictwem podmiotów skupujących należną opłatę.
Agencja prognozuje, że jeśli krajowa kwota dostaw zostanie przekroczona o:
ok. 4 % - opłata jednostkową może wynieść ok. 50-60 groszy za kilogram przekroczenia,
ok. 6 % - opłata jednostkową może wynieść ok.  60-70 groszy za kilogram przekroczenia,
ok. 8 % - opłata jednostkową może wynieść ok.  70-80 groszy za kilogram przekroczenia.

W związku z podsumowaniem skupu mleka za okres od kwietnia do października 2014 r.  oraz z uwagi na wysoki stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom, Agencja Rynku Rolnego przypomnieć też o obowiązku prawidłowego ewidencjonowania ilości dostarczanego mleka.
- Mleko opuszczające gospodarstwo w celu poddania go przetwarzaniu lub obróbce jest uważane za dostawy – podkreśla Agencja.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0