środka, 21 lutego 2018 napisz DONOS@

Roczny Plan Pracy przedszkola w roku szkolnym 2014/2015

I. Kierunki pracy na rok szkolny 2014/2015: - Doposażyć w sprzęt plac zabaw i dokonać modernizacji budynku poprzez pozyskiwanie środków unijnych przy współpracy z Urzędem Miasta w Łomży - Doskonalić umiejętności w zakresie prowadzenia analizy efektów wdrażania podstawy programowej - Rozszerzać formy współpracy z rodzicami - Doskonalić wewnętrzne zasady funkcjonowania w placówce

 

II. Priorytetowe zadania pracy przedszkola w roku szkolny 2014/2015

  1. Promowanie i doskonalenie umiejętności pracy zespołowej nauczycieli
  2. Kontynuacja działań zmierzających do większego zaangażowania rodziców w życie przedszkola, szczególnie w procesy decyzyjne
  3. Szczególna dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci (profilaktyka agresji)
  4. Skuteczniejsze działania nauczycieli w pozyskiwaniu środków finansowych na doposażenie w sprzęt ogrodu przedszkolnego i pomoce do zajęć ruchowych ( współpraca z instytucjami – pozyskiwanie sponsorów)
  5. Wspieranie kreatywności dziecka poprzez organizację różnorodnych zajęć i zabaw (np.: ruchowe, plastyczne...)

 

III. Zadania dodatkowe:

  1. Kontynuacja innowacji pedagogicznej „Kształtowanie właściwych nawyków racjonalnego żywienia w ramach edukacji zdrowotnej dzieci w różnorodnych zajęciach i zabawach”
  2. Realizacja zadań określonych w programie wychowawczym i profilaktycznym 3.
  3. Realizacja programu z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej „Aktywność ruchowa wad postawy”

 

Agata Komorowska
cz, 11 grudnia 2014 16:36
Data ostatniej edycji: cz, 11 grudnia 2014 16:49:45

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0