niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Bój o władzę w powiecie

Od sporego zamieszania zaczęło się kształtowanie nowych władz Powiatu Łomżyńskiego. Podczas pierwszej sesji nowej Rady Powiatu prowadzący obrady najstarszy wiekiem rady Andrzej Biedrzycki z PSL po stwierdzeniu, że na sali jest 15 radnych, a więc kworum do podejmowania decyzji, wyszedł z sali zabierając listę obecności. Za nim wyszedł jeszcze tylko jeden radny Tomasz Chojnowksi (PSL), a cała reszta została. Po kilkunastu minutach zamieszania i wyjaśnieniach prawników i pracowników Wydziału Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego, obrady wznowiono pod przewodnictwem kolejnego pod względem wieku radnego Stefana Szymańskiego (SŁR). Gdy nowi radni składali ślubowanie radni Biedrzycki i Chojnowski powrócili na salę i po chwili to znowu Biedrzycki przejął prowadzenie obrad po czym zarządził 10 minut przerwy...

Gdy przerwa się zakończyła radny Chojnowski z PSL złożył wniosek o 15 minut przerwy. Ten wniosek został odrzucony przez większość radnych. Następnie radna Elżbieta Parzych z (PSL) złożyła wniosek o uzupełnienie porządku obrad o kolejne punkty – wybór starosty, wicestarosty i pozostałych członków zarządu powiatu. Ten wniosek przeszedł przy 9 głosach za i 6 przeciw. Taka większość jest potrzebna do wyboru władz powiatu. Co ciekawe głosowanie wykazało podziały w obu największych „grupach” radnych z PSL i PiS.
W tym momencie wniosek o przerwę złożył radny Sławomir Łomotowski z PiS. On wnioskował, aby pierwszą sesję przerwać na tydzień i to z dwóch powodów. Po pierwsze, że wówczas Rada Powiatu powinna mieć już pełen skład, bo dziś dwóch potencjalnych radnych Jacek Nowakowski i Michał Chajewski jest jeszcze przed II turą wyborów na szefów gmin Łomża i Jedwabne i nie ma ich na sali, a po drugie aby emocje nieco opadły. Ten wniosek został jednak odrzucony i obrady potoczyły się dalej.
Pierwszym merytorycznym punktem obrad był wybór przewodniczącego Rady Powiatu. Jedynego kandydata Jarosława Kulesze z PSL zgłosiła Elżbieta Parzych. Kulesza był przewodniczącym Rady Powiatu Łomżyńskiego w poprzedniej kadencji i tym zyskał poparcie większości radnych obejmując tę funkcje.
Tuż po ogłoszeniu wyników tego głosowania  Sławomir Łomotowski z PiS ponowił swój wniosek o tygodniową przerwę w obradach Rady Powiatu Łomżyńskiego i tym razem został on uwzględniony  większością jednego głosu. Za przerwą zagłosowało 8 radnych, a przeciw było 7.

Pełny skład Rady Powiatu Łomżyńskiego
1. Kazimierz POLKOWSKI (SŁR)
2. Michał CHAJEWSKI (PiS)
3. Andrzej BIEDRZYCKI (PSL)
4. Sławomir ŁOMOTOWSKI (PiS)
5. Jacek Albin NOWAKOWSKI (ŁSR)
6. Tomasz Paweł CHOJNOWSKI (PSL)
7. Agnieszka ZDUŃCZYK (PiS)
8. Lech Marek SZABŁOWSKI (PiS)
9. Jarosław KULESZA (PSL)
10. Elżbieta PARZYCH (PSL)
11. Adam ZACZEK (PSL)
12. Barbara ZALEWSKA (PiS)
13. Antoni WŁODKOWSKI (PSL)
14. Irena Zofia PRZYBYLAK (PSL)
15. Adam Krzysztof SOWA (PiS)
16. Stefan SZYMAŃSKI (SŁR)
17. Dariusz KOSSAKOWSKI (ŁWS)


Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0