czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

„Udział w wyborach jest prawem i obowiązkiem wszystkich katolików” - przypomina biskup Bronakowski

- W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wyborów samorządowych w Polsce oraz licznych pytań skierowanych przez wiernych Kościoła Łomżyńskiego, Kuria Diecezjalna przypomina, że zgodnie ze społeczną nauką Kościoła i nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego, chrześcijanin powinien uczestniczyć w budowaniu dobra wspólnego, które „jest zawsze ukierunkowane na rozwój osób” - czytamy w specjalnym komunikacie Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej dotyczący udziału wiernych w wyborach samorządowych, pod którym podpisał się ks. bp Tadeusz Bronakowski.

Bp. Tadeusz Bronakowski
Bp. Tadeusz Bronakowski

- Katechizm stwierdza wręcz, że „jest konieczne, by wszyscy, stosownie do zajmowanego miejsca i odgrywanej przez siebie roli, uczestniczyli w rozwoju dobra wspólnego”. (KKK 1913) Dodatkowo Katechizm podkreśla, że „obywatele powinni, na ile to możliwe, brać czynny udział w życiu publicznym. Udział w wyborach jest więc prawem i obowiązkiem wszystkich katolików – napisał biskup Bronakowski.

Hierarcha przypomina też o przesłaniu zawartym w jednym z listów pasterskich polskiego Episkopatu: „Udział w wyborach jest jedną z ważnych form obecności obywateli w życiu publicznym, kształtowania go i brania za nie odpowiedzialności. Bierność, izolowanie się, ucieczka w prywatność sprzeciwiają się godności osoby ludzkiej, która z natury jest istotą społeczną i powinna być podmiotem, zasadą i celem wszystkich przedsięwzięć społecznych, także politycznych. (…) Człowiek wierzący tym bardziej powinien być aktywnym społecznie i brać udział w wyborach.”


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0