poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Wynik ustalą z pomocą komputerów, albo ręcznie

Państwowa Komisja Wyborcza wydała wytyczne o postępowaniu na wypadek awarii komputerowego systemu do obsługi wyborów samorządowych podczas II tury wyborów. W wydanej w środę, czyli na 4 dni przed wyborami, uchwale napisano, że „w przypadku wystąpienia problemów z wykorzystaniem systemu informatycznego” „należy niezwłocznie przystąpić do sporządzenia protokołu ręcznie”.

„W przypadku pojawienia się problemów ze sporządzeniem projektu protokołu głosowania w systemie informatycznym wspomagającym pracę organów wyborczych, zwanym dalej „Platformą wyborczą” – ocenionych po konsultacji z pełnomocnikiem terytorialnej komisji wyborczej ds. informatyki jako niemożliwe do niezwłocznego usunięcia - komisja niezwłocznie przystępuje do sporządzania protokołu ręcznie” – czytamy w wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych.
O przystąpieniu do ręcznego sporządzania protokołu komisja niezwłocznie zawiadamia komisarza wyborczego za pośrednictwem gminnej (miejskiej) komisji wyborczej.
Wytyczne PKW mówią także o tym jak mają zachować się te komisje jeżeli projekt protokołu głosowania został sporządzony w „Platformie wyborczej”, a nie ma możliwości dokonania transmisji danych do gminnej (miejskiej). Tutaj także przewidywana jest możliwość „ręcznego”  przekazania terytorialnej komisji wyborczej protokołu.
Także terytorialne komisje, czyli w przypadku Łomży Miejska Komisja Wyborcza, gdy nie będą mogły skorzystać z systemu elektronicznego niezwłocznie mają przystąpić „do ręcznego wykonywania zadań”.
Zgodnie z wytycznymi PKW Komisarze wyborczy mają czuwać, aby w przypadku braku możliwości skorzystania z „Platformy wyborczej” obwodowe i gminne (miejskie) komisje wyborcze niezwłocznie przystępowały do ręcznego sporządzania protokołów.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0