czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

LPI wraca do Łomży

Zlikwidowany w czerwcu w łomżyńskim ratuszu Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich od grudnia ruszy pod skrzydłami Agencji Rozwoju Regionalnego. Agencja wygrała zorganizowany przez Urząd Marszałkowski konkurs na prowadzenie go do końca roku. Dostanie za to 16 tys zł. Jeśli się sprawdzi i wyrazi taką chęć, LPI w siedzibie ARR, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 będzie funkcjonował także w przyszłym roku.

A jaki jest cel utworzenia Lokalnych Punktów Informacji? Chodzi o to, by w każdym subregionie mieszkańcy mieli pełen dostęp do informacji na temat wsparcia, jakie oferują fundusze europejskie w perspektywie 2014-2020, zarówno jeśli chodzi o program regionalny, jak i programy krajowe.

LPI w Łomży przez dwa lata działał w ratuszu na mocy porozumienia prezydenta miasta z marszałkiem województwa. Zakończył działalność 30 czerwca tego roku.  Jak wyjaśniała Barbara Likowska-Matys z Referatu Informacji i Promocji Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego zgodnie bowiem z nowymi wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które nadzoruje funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w całym kraju, prowadzenie takich punktów można objąć wyłącznie w drodze konkursu (a nie porozumienia), chyba że w danym mieście jest zlokalizowana siedziba urzędu marszałkowskiego lub jego filia – wtedy taki punkt jest prowadzony przy urzędzie.

Urząd Marszałkowski rozwiązał więc porozumienie z prezydentem Łomży i ogłosił konkurs. Mogły w nim  brać udział samorządy i organizacje samorządowe, jednak żaden samorząd się nie zgłosił. Konkurs wygrały Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży, i Agencja Rozwoju Regionalnego Ares w Suwałkach. - Dotacja, jaką otrzymają agencje, to ponad 16 tys. zł dla każdego LPI na działalność w grudniu. Jeśli agencje sprawdzą się i wyrażą taką chęć, będą udzielały informacji również w przyszłym roku – przekazuje Jan Kwasowski rzecznik marszałka województwa

I tak, w Łomży specjaliści ds. funduszy europejskich będą udzielać informacji w siedzibie ARR, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, natomiast w Suwałkach – w Agencji Ares, przy ul. Teofila Noniewicza 42A.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0