niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Konsekwencje „afery śmieciowej”

- Prezydent Mieczysław Czerniawski wszczął procedurę odwołania ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Arkadiusza Kułagi – poinformowała Anna Sobocińska rzeczniczka prezydenta Miasta Łomży. To reakcja na ujawnienie przez nas, że SKO w Białymstoku utrzymało w mocy wydaną w czerwcu przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku decyzję o naliczeniu „opłaty podwyższonej” w związku z tzw. „afera śmieciową”. Co ciekawe rzeczniczka prezydenta podaje, że „Urząd Miejski w Łomży nie zgadza się z wysokością tej opłaty, decyzja SKO zostanie zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.”

Jak podaje Sobocińska do spotkania prezydenta z dyrektorem doszło dzisiaj (w piatek 21 listopada), natychmiast po wpłynięciu do Urzędu Miejskiego decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującej w mocy "opłatę podwyższoną" w wysokości 1,2 mln zł z odsetkami (łącznie ok. 1,5 mln zł), naliczoną przez Urząd Marszałkowski.
Zaznacza też, że sprawie rozwiązania umowy z dyrektorem Arkadiuszem Kułagą muszą wypowiedzieć się związki zawodowe w MPGKiM. Mają na to pięć dni.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0