piątek, 23 marca 2018 napisz DONOS@

Bez pracy

Ponad 800 nowych bezrobotnych zgłosiło się w październiku do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. W tym samym czasie z rejestrów wykreślono 790 osób, przy czym tylko połowa z nich znalazła pracę. Bezrobotni z miasta Łomży na koniec października stanowili 60,2% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 3559. Stopa bezrobocia w mieście wyniosła 15,3%, a na koniec września urząd wyliczał ją na 14,7%.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu października 2014 roku wyniosła 5908 osób. To o 13 osób więcej niż miesiąc temu, ale też o ponad 500 osób mniej niż przed rokiem. W październiku do łomżyńskiego zatrudniaka zgłosiło się 803 bezrobotnych, w tym 694 nie posiadało prawa do zasiłku. 564 z nowo rejestrujących się bezrobotnych poprzednio pracowało, a 169 osób rejestrowało się jako bezrobotni po raz pierwszy.
Jak podaje PUP w omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 219 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 62,1%.

Stopa bezrobocia w mieście na koniec października wyniosła 15,3%. Wskaźnik ten w Łomży „szaleje” za sprawą GUS-owskich wyliczeń o liczbie osób czynnych zawodowo ogółem. W sierpniu do wyliczeń przyjmowano, że jest to w Łomży 23 180 osób, we wrześniu że 23 840, a teraz 23 490.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0