wtorek, 20 lutego 2018 napisz DONOS@

Po władzę... dla mieszkańców?

- KWW „Razem dla Łomży” powstał z potrzeby dokonania zmian w sposobie funkcjonowania władz miasta – mówił Jerzy Brodziuk, prezes Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podczas konwencji wyborczej prezentując „deklarację programową” komitetu. „Razem dla Łomży” to jedyny komitet wyborczy, który nie zgłosił własnego kandydata na prezydenta Łomży, a Jerzy Brodziuk nawet nie jest kandydatem na radnego. - To jest jedyny komitet wyborców, a nie kandydatów. Z założycieli komitetu połowa, tak jak ja, nigdzie nie kandyduje – tłumaczył.

Wystąpienie Jerzego Brodziuka, prezesa Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Wystąpienie Jerzego Brodziuka, prezesa Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

- Samorządem Łomży nie jest Rada Miasta, jak się potocznie przyjęło uważać. Prezydent jest tylko władzą wykonawczą. Samorząd to zgodnie z definicją wszyscy mieszkańcy – zapisali w deklaracji programowej działacze KWW „Razem dla Łomży”.
Jak przekonują do władzy w mieście idą aby władzę nad miastem oddać mieszkańcom, ale jak podkreślają nie partiom politycznym, dla których wybory maja być „skokiem na publiczna kasę”. Oceniają, że dziś „miejscowa władza – zarówno prezydent, jak i Rada Miasta – funkcjonują w oderwaniu od mieszkańców i ich problemów” choć na listach kandydatów na radnych tego komitetu jest pięcioro obecnych radnych Łomży, a co najmniej drugie tyle było radnymi miasta we wcześniejszych kadencjach. na listach są też m.in. synowie dwóch byłych prezydentów Łomży - Turkowskiego i Brzezińskiego. 
Wśród 7. głównym kierunków działania komitetu po wyborach są m.in. „wdrożenia współpracy samorządu z organizacjami”, „ograniczenie kosztów utrzymania rodzin spowodowanych czynnikami zależnymi od miasta” ale także „zadbanie o jawność działania władz miasta i podmiotów zależnych” oraz „zwiększenie efektywności pracy Rady Miejskiej przy zmniejszeniu kosztów”.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0