poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Budowę obwodnicy Łomży zaczną za 2 lata?

Na początku 2016 roku powinny być ogłoszone przetargi na budowę prowadzących do Łomży odcinków Via Baltica. Chodzi o oba odcinki od strony Ostrowi Mazowieckiej i Stawisk. Kilka miesięcy później - do połowy 2016 roku - zostanie ogłoszony także przetarg na budowę samej obwodnicy Łomży. Takie daty zapisano w uchwalonym przez rząd pod koniec września Dokumencie Implementacyjnym do Strategi Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) W przypadku wszystkich odcinków Via Baltica daty są wcześniejsze niż w poprzednich wersjach dokumentu. Zgodnie z dokumentem cała ekspresowa S-61 ma być gotowa w 2020 roku.

Źródło DI. Mapa została opracowana na podstawie analizy szacunkowych kosztów projektów oraz alokacji środków UE na lata 2014-2020 i nie obejmuje wszystkich projektów zidentyfikowanych w DI, lecz jedynie orientacyjny katalog projektów, które mają szansę na realizację w latach 2014-2020. Katalog projektów może ulec zmianie np. w przypadku zmiany kosztów poszczególnych projektów lub przesunięć w alokacji środków.
Źródło DI. Mapa została opracowana na podstawie analizy szacunkowych kosztów projektów oraz alokacji środków UE na lata 2014-2020 i nie obejmuje wszystkich projektów zidentyfikowanych w DI, lecz jedynie orientacyjny katalog projektów, które mają szansę na realizację w latach 2014-2020. Katalog projektów może ulec zmianie np. w przypadku zmiany kosztów poszczególnych projektów lub przesunięć w alokacji środków.
Źródło DI. Harmonogram budowy "łomżyńskiej" Via Baltica
Źródło DI. Harmonogram budowy "łomżyńskiej" Via Baltica

W przypadku „łomżyńskich” odcinków Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej po obwodnicę Augustowa, przy opisie finansowania zadania szacowanego na 5,5 mld zł, dopisano, że „projekt został wskazany, jako rezerwowy do CEF (Connecting Europe Facility  - Instrument 
„Łącząc Europę” - dop. red.), w celu sprawniejszego przygotowania do konkursu CEF (np. w 2014 r.). Biorąc pod uwagę ryzyko braku uzyskania dofinansowania ze środków CEF, przy symulacjach wykorzystania środków, inwestycja ta również uwzględniana jest w alokacji środków polityki spójności (FS)”.

Dodajmy, że zgodnie z zapisami opublikowanego teraz, a uchwalonego przez rząd 24 września strategicznego Dokumentu Implementacyjnego w połowie 2017 roku ma być gotowa obwodnica Marek, do końca 2017 roku drogowcy mają wybudować drogę ekspresową pomiędzy Wyszkowem a Ostrowią Mazowiecką. Te dwie inwestycje obok „naszej” S61 stanowią polską część europejskiego korytarza transportowego Via Baltica.

zobacz: Ekspresówka przez Łomżę potwierdzi integralność terytorialną Unii Europejskiej

cz
wt, 07 października 2014 14:53
Data ostatniej edycji: wt, 07 października 2014 15:01:34

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0