poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Poświadczył nieprawdę – stracił mandat radnego

Wojewoda podlaski stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Józefa Rudzkiego z Rady Miejskiej w Stawiskach, z powodu utraty prawa wybieralności po skazaniu prawomocnym wyrokiem za poświadczenie nieprawdy. Wyrok zapadł jeszcze w grudniu ubiegłego roku i choć co do zasady wygaśnięcie mandatu następuje z mocy samego prawa, konieczne jest jednak urzędowe potwierdzenie skutku prawnego – czyli w tym wypadku stosowna uchwała Rady Miejskiej w Stawiskach. Rada jednak takiej uchwały nie podjęła, nawet po wezwaniu przez wojewodę, dlatego w ubiegłym tygodniu wydał on zarządzenie zastępcze wygaszające mandat skazanemu radnemu gminy.

Jak przekazuje Joanna Gaweł rzecznik prasowy wojewody podlaskiego na wydane w ubiegłym tygodniu zarządzenie zastępcze wojewody podlaskiego zarówno Radzie Miejskiej w Stawiskach oraz Panu Józefowi Rudzkiemu - Radnemu Rady Miejskiej w Stawiskach służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0