sobota, 24 lutego 2018 napisz DONOS@

Bezrobotni wrócili

W sierpniu w mieście znacząco wzrosło bezrobocie. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wynika, że liczba osób bez pracy w ciągu miesiąca zwiększyła się o 3% ponownie zbliżając się do 6 tysięcy. - Zanotowany wzrost poziomu bezrobocia w sierpniu 2014r. związany jest m. in. z rejestrowaniem się w urzędzie po raz kolejny 428 osób, w tym nie zatrudnieniem przez pracodawców 112 bezrobotnych skierowanych przez urząd na staż, 17 bezrobotnych skierowanych na roboty publiczne i 2 bezrobotnych po pracach interwencyjnych oraz 9 bezrobotnych po pracach społecznie użytecznych – podał urząd w miesięcznym komunikacie.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu sierpnia 2014 roku wyniosła 5967 osób (w tym 3050 kobiet). To o  173 osoby, tj. o 3,0% więcej niż na koniec lipca, ale też o 335 osób mniej niż przed rokiem. W sierpniu do zatrudniaka w Łomży zgłosiło się 545 bezrobotnych z których 470 nie posiadało prawa do zasiłku. Tylko 117 osób z tej grupy rejestrowało się po raz pierwszy. 
- Część bezrobotnych rejestrowała się kolejny raz między innymi po to, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne lub, aby być w rejestrze osób bezrobotnych dla celów pomocy społecznej – oceniają pracownicy PUP.

W ciągu sierpnia z rejestrów PUP wykreślono 372 osoby, przy czym tylko 186 z racji podjęcia pracy. Przez cały miesiąc pracodawcy do urzędu zgłosili 146 ofert pracy, w tym co szósta dotyczyła pracy subsydiowanej.

Stopa bezrobocia w mieście Łomży wyniosła 15,5%, a w powiecie 12,4%.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0