piątek, 23 marca 2018 napisz DONOS@

Można zarobić na wyborach

Ponad 800 złotych zwykły członek terytorialnej, a 450 zł obwodowej komisji wyborczej w Łomży zarobi, pod warunkiem, że będzie druga tura wyborów (co wydaje się pewne), podczas najbliższych wyborów samorządowych. Kandydatów na członków komisji już można zgłaszać. Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania rady, dla wyboru której jest dana komisja wyborcza. Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy właściwej dla tej komisji.

Sędzia Jan Leszczewski, Komisarz Wyborczy w Łomży, wydał specjalny komunikat (publlikujemy go w załączniku), w którym wyjaśnia zasady zgłaszania kandydatów na członków komisji. Komisarz Wyborczy zastrzega, że kandydatem do składu komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania. Członkami komisji nie mogą być również kandydaci na radnych oraz kandydaci na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Kandydaci do składów terytorialnych - powiatowych, miejskich i gminnych komisji wyborczyc są zgłaszani w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży ul. Nowa 2, pokój 227 (drugie piętro), do 60 dnia przed wyborami tj. do 17 września 2014r. włącznie. Zgłoszenia przyjmuje bezpośrednio Komisarz Wyborczy lub upoważniony przez niego pracownik Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży - Maria Teresa RYDZEWSKA-SERWA - główny specjalista Delegatury.
Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani właściwym wójtom, burmistrzom i prezydentowi Miasta Łomża do 30 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 17 października 2014 r. włącznie, w godzinach pracy tych urzędów.
Przypominamy, że kandydatów na członków komisji wyborczych zgłaszać mogą tylko pełnomocnicy zarejestrowanych komitetów wyborczych.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0