poniedziałek, 19 marca 2018 napisz DONOS@

Nie będzie obniżki pensji prezydenta Łomży!

Radni Łomży nie będą obcinać pensji prezydenta Mieczysława Czerniawskiego. Wniosek złożony przez Komisję Rewizyjną o obniżenie prezydenckich poborów z 12 tys 362 zł do 10 tys. 600 zł miesięcznie nie uzyskał poparcia większości radnych i punkt dotyczący tego wniosku nawet nie został wprowadzony jako odrębny pod obrady na dzisiejszą sesję Rady Miasta. Za jego wprowadzeniem głosowało 9 radnych, 10 było przeciwko, a 4 się wstrzymało.

Sesja Rady Miasta
Sesja Rady Miasta

Przypomnijmy Komisja Rewizyjna wniosek o obniżenie prezydenckiej pensji sformowała podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia na którym przyjęła stanowiska w sprawie zleconych jej przez Radę Miasta kontroli powołania miejskiej spółki Park Przemysłowy Łomża oraz oddania w bezpłatne użytkowanie na 20 lat Towarzystwu Wiedzy Powszechnej budynku pod przedszkole na „Bawełnie”. W obu tych sprawach Komisja doszła do wniosku, że naruszono prawo. W konsekwencji radni z komisji postanowili „ukarać” prezydenta zmniejszając mu wynagrodzenie do wysokości ustalonej gdy obejmował urząd. (Przypomnijmy, po roku na fotelu prezydenta Łomży radni ponieśli bowiem prezydenckie wynagrodzenie o 15%). 
Formalny wniosek Komisji zawiera 10. punktów za które zdaniem jej członków prezydent Łomży powinien mieć obniżone wynagrodzenie o 1762 złote. Wniosek był zaskoczeniem nawet dla radnych, którzy dowiedzieli się o nim z mediów. Dziś na początku sesji, gdy radni ustalali porządek obrad, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej formalnie wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie punktu w którym wniosek byłby procedowany. Aby mógł być wprowadzony potrzebna była większość 12 radnych. Tymczasem za jego przyjęciem zagłosowało tylko 9 radnych, 10 było przeciw, a 4 kolejnych się wstrzymało. To oznacza, że ani dyskusji, ani głosowania nad propozycją Komisji Rewizyjnej nie będzie, a prezydent zachowa pobory na dotychczasowym poziomie.

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0