piątek, 23 marca 2018 napisz DONOS@

Skąd nasz ród…

„Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych” to najnowsza publikacja Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Na pracę zbiorową pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej i Hanny Krajewskiej składa się 21 artykułów, będących rodzajem kompendium wiedzy o spokrewnionych rodach związanych z określoną częścią tych dwóch krain historycznych, także pod względem roli jaką owe rodziny odegrały w dziejach Mazowsza i Podlasia.

Autorzy opracowania korzystali z najróżniejszych źródeł genealogicznych, m.in. akt metrykalnych i akt urzędów stanu cywilnego, akt osobowych, akt deputacji szlacheckich, akt sądowych i notarialnych, a także archiwaliów zarządów miejskich i wojewódzkich,  wykazów żołnierzy, urzędników, spisów ludności, rejestrów podatkowych, archiwaliów rodzinnych, pamiętników, testamentów. Bez wątpienia ułatwi to poszukiwania innym badaczom zainteresowanym tą tematyką.   
Publikację uzupełniają słowniczek pojęć archiwalnych, genealogicznych i nazw dawniej używanych, indeks miejscowości, a także fotografie. Całość w solidnej, twardej oprawie. Książka do nabycia w siedzibie ŁTN w Łomży, ul. Długa 13 (tel. 86 216 32 56).   

Gabriela Szczęsna

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0