piątek, 23 marca 2018 napisz DONOS@

Spotkania w sprawie prezydenckiej limuzyny

Po ujawnionym przez nas prawomocnym wyroku sądowym, który unieważnił umowę sprzed dwóch lat na zakup prezydenckiej limuzyny ratusz zapowiada spotkania z dilerem, który wówczas sprzedawał samochód miastu. Spotkanie ma doprowadzić do – jak napisał Łukasz Czech z ratusza - „satysfakcjonującego obie strony zakończenia sprawy”. - Decyzja ws. ewentualnych konsekwencji służbowych zostanie rozważona po zakończeniu rozmów z Polmotem dotyczących wzajemnego rozliczenia transakcji zakupu – przekazał urzędnik z ratusza.

Prezydencka Skoda przed ratuszem
Prezydencka Skoda przed ratuszem

Przypomnijmy w lipcu 2012 roku ratusz ogłosił przetarg na wymianę ośmioletniej prezydenckiej limuzyny na nową. Wymagania jakie postawiono w przetargu dla dostawcy nowego auta zajmowały niemal stronę maszynopisu i były bardzo szczegółowe, a w trakcie procedury miejscy urzędnicy nie godzili się na proponowane zamiany specyfikacji. Biegły sądowy ustalił, że „na dzień udzielenia zamówienia opisane kryteria w załączniku nr 2 do zamówienia oraz kryteria SIWZ spełniał tylko jeden pojazd, tj. Skoda Superb 1,8 TSI.”, a Sąd Okręgowy w Łomży (30 grudnia 2013 r.) – zgodnie z wnioskiem Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie - że „w tym stanie rzeczy uznać należało, że przedmiot niniejszego postępowania opisany został w sposób utrudniający, a w istocie - uniemożliwiający uczciwą konkurencję”. Oddalając apelację miasta i dilera samochodów Sąd Apelacyjny w Białymstoku 12 czerwca 2014r. wydał wyrok którym unieważnił zawartą 8 sierpnia 2012 roku umowę na kupno za 95 tys zł - czarnej Skody Superb 1,8 TSI.
I choć sprawa miała dwie instancje sądowe o jej przebiegu w Łomży nikt nigdy nie informował np. radny miasta. Teraz Łukasz Czech z ratusza tłumaczy, że wyrok Sądu Apelacyjnego wraz z uzasadnieniem w sprawie zakupu w 2012 r. samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego, trafił do Ratusza 3 lipca br. Jest on obecnie wszechstronnie analizowany pod kątem możliwości złożenia kasacji od wyroku. Niezależnie od powyższego, przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Polmotu wstępnie uzgodnili, iż w celu satysfakcjonującego obie strony zakończenia sprawy, potrzebne są wzajemne spotkania. Ich terminy zostaną uzgodnione w przyszłym tygodniu. Decyzja ws. ewentualnych konsekwencji służbowych zostanie rozważona po zakończeniu rozmów z Polmotem dotyczących wzajemnego rozliczenia transakcji zakupu. 

Przypomnijmy, że poza unieważnieniem umowy sądy orzekały także o konieczności pokrycia przez miasto i dilera solidarnie kosztów prowadzonego postępowania, które wyniosły blisko 13 tys zł.    

zzobacz: Przetarg na prezydencką limuzynę w 2012 roku był jednak ustawiony – potwierdził to sąd

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0