sobota, 24 marca 2018 napisz DONOS@

Prezydent Łomży odcina się od inicjatywy zwiększenia w mieście liczby sklepów z alkoholem!

„W związku z informacjami pojawiającymi się w mediach, dotyczącymi wniosku o zwiększenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych informuję, że inicjatywy w tej sprawie nie podejmował Prezydent Łomży” - przekazał nam Łukasz Czech z ratusza. Jak opisuje sprawę zaczął wniosek firmy TESCO, do którego dołączonych zostało prawie 1000 podpisów poparcia mieszkańców miasta, po czym „Rada Miejska zleciła podjęcie odpowiednich działań w tej sprawie przez służby Prezydenta”. - Decyzja o ewentualnym zwiększeniu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) należy do Rady Miejskiej Łomży – podkreśla Czech.

Jak opisuje urzędnik z ratusza w połowie czerwca br. do Rady Miasta i Prezydenta wpłynął wniosek firmy TESCO o zwiększenie liczby koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w Łomży. Do wniosku dołączonych zostało prawie 1000 podpisów poparcia mieszkańców miasta. Na sesji w dniu 25 czerwca br. Rada Miejska zleciła podjęcie odpowiednich działań w tej sprawie przez służby Prezydenta, zaś w dniu 30 czerwca br. Prezydium Rady jednogłośnie zdecydowało o wprowadzeniu do porządku najbliższej sesji punktu dotyczącego zmiany uchwały w tej sprawie. 
Czech podaje, że odpowiedni wniosek, przygotowany przez merytoryczny wydział Urzędu Miejskiego i podpisany przez zastępcę Prezydenta Miasta Beniamina Dobosza, został przekazany do Biura Rady 1 lipca, a więc dzień po decyzji prezydium Rady. Informuje także, że jednocześnie propozycja zmian, zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, została przesłana do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży oraz Dowódcę Garnizonu Białystok.
- Decyzja o ewentualnym zwiększeniu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) należy do Rady Miejskiej Łomży – podkreśla Czech. 

Więcej koncesji - mniej „widzimisia”
Łukasz Czech z ratusza przekonuje jednak, że zwiększenie liczby koncesji na sprzedaż alkoholu w Łomży byłoby korzystne. Podaje, że do Urzędu Miejskiego trafiają liczne wnioski o wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. 
- Lokalni przedsiębiorcy deklarują, że przydzielenie koncesji może przyczynić się do rozwoju ich działalności i zwiększenia zatrudnienia w placówkach handlowych – pisze Czech dodając, że „powiększenie liczby koncesji alkoholowych do poziomu porównywalnego z miastami sąsiednimi o podobnej liczbie mieszkańców pozwoliłoby również rozwiązać problem braku dobrych, wymiernych kryteriów wyboru lokalizacji koncesyjnych i zapobiegać podejrzeniom o nieobiektywny sposób ich przydziału.”

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0