czwartek, 22 marca 2018 napisz DONOS@

W Unii jest nam lepiej...

W 10 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zdecydowana większość mieszkańców powiatu łomżyńskiego ocenia, że przyniosło to nam korzyści. Pozytywna ocena członkowska w UE jest tym „cenniejsza”, że podczas referendum europejskiego w 2003 roku w powiecie wygrali przeciwnicy integracji. Diagnozę postaw społecznych mieszkańców powiatu łomżyńskiego wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej w 10 lat po akcesji zaprezentowała dr Agnieszka Muzyk, podczas konferencji naukowej dotyczącej „10-lecia” w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

W odbywającym się w czerwcu 2003 roku w Polsce referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej większość biorących udział w głosowaniu mieszkańców powiatu łomżyńskiego - 9 635 - powiedziała „nie”.  „Tak” dla UE zaznaczyło wówczas tylko 7 986 głosujących na terenie 9. okalających Łomżę gmin. Dziś większość ich mieszkańców cieszy się, że wówczas ich głos nie przesądził o wyniku - w Polsce wygrali zwolennicy integracji 77,45% do 22,55%, bo powiat łomżyński był tylko jednym z dwóch w województwie i jednym z 10 w kraju, które głosowały na „nie”.  Teraz jak wynika z badań, których część zaprezentowano podczas zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Łomży konferencji podsumowującej 10 lat członkowska w UE, nie tylko przeciwnicy są w mniejszości, ale większość ankietowanych twierdzi, że wówczas też była „za”. Do głosowania przeciwko przystąpieniu Polskie do UE przyznało się 13% rolników i 9% pracodawców prowadzących działalność na terenie powiatu. Dziś 73% rolników i 70% pracodawców uważa, że członkostwo w UE przyniosło Polsce korzyści. Rolnicy w takim samym stopniu twierdzą, że przyniosło to im osobiście korzyści, ale przedsiębiorczy są tu dużo bardziej sceptyczni. Niemal 50% wskazało w odpowiedzi tak i zdecydowanie taj, ale największy odsetek – aż 42% jako odpowiedź wskazało „zdecydowanie nie”. 
Z analizy danych wynika, że zarówno rolnicy jak i przedsiębiorcy z powiatu łomżyńskiego są zdania, że ich „koledzy” z innych państw UE są lepiej traktowani niż oni. 

Podczas konferencji uczestniczyli nie tylko naukowcy i samorządowcy z regionu, ale także goście z Niemiec, Łotwy i Ukrainy. Mówiono też nie tylko o 10-leciu i tym co udało się w tym czasie zrobić w regionie, ale także o współpracy między instytucjami z państw UE, ale także o mającej już 15-letnią historię współpracy międzynarodowej samorządów powiatu łomżyńskiego i niemieckiego Dingolfing-Landau (Niemcy, Bawaria).


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0