poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Potwierdzenie trzeciego oraz czwartego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików

Główny Lekarz Weterynarii poinformował, iż 29 maja 2014 r. w godzinach wieczornych otrzymał wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wystąpienie trzeciego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika, natomiast w dniu dzisiejszym, tj. 30 maja 2014 r. otrzymał wyniki badań potwierdzające wystąpienie czwartego przypadku ASF u dzików w Polsce.

Oba przypadki ASF stwierdzono u dzików, których zwłoki znaleziono w pobliżu granicy polsko-białoruskiej, w powiecie sokólskim woj. podlaskie, na obszarze tego samego powiatu, w którym zlokalizowane były poprzednie dwa pierwsze przypadki ASF u dzików potwierdzone 17 i 18 lutego.
„Biorąc pod uwagę miejsce znalezienia w/w zwłok dzików (strefa przygraniczna), prawdopodobną przyczyną wystąpienia przypadków ASF u dzików w Polsce jest transgraniczne przemieszczanie się dzików” - czytamy w komunikacje głównego lekarza weterynarii. - Mając na uwadze, iż 3 i 4 przypadek ASF u dzików w Polsce zlokalizowane są na obszarze objętym ograniczeniami, na którym obowiązują już stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, na obszarze tym nie wprowadza się dodatkowych restrykcji oprócz wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Główny lekarz weterynarii podaje, że zwłoki dzików zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Dokonano także przeglądu gospodarstw znajdujących się na obszarze o promieniu 10 km od padłego dzika na 3. Wszystkie świnie utrzymywane na tym obszarze zostały indywidualnie oznakowane, natomiast dodatkowo od świń innych niż prosięta (od 53 sztuk) pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF - we wszystkich przypadkach wyniki badań laboratoryjnych są ujemne.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0