wtorek, 20 lutego 2018 napisz DONOS@

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Od godz. 7 do 21. trwa głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Łomży otwarte zostały 32 lokale wyborcze, a w powiecie łomżyńskim kolejnych 53. W sumie uprawnionych do głosowania jest tu ok. 90 tysięcy osób. W sumie Polacy wybierają dziś 51 eurodeputowanych spośród 1 277 kandydatów.

Aby w eurowyborach oddać ważny głos, trzeba postawić krzyżyk - znak X - w kratce po lewej stronie nazwiska kandydata na jednej z list komitetów wyborczych.  Udając się do lokalu wyborczego, należy wziąć dowód tożsamości - to warunek, by została nam wydana karta do głosowania.
Karta do głosowania ma formę broszury zawierającej na kolejnych kartkach listy kandydatów zarejestrowane w danym okręgu wyborczym (w kolejności zgodnej z wylosowanymi numerami). Na każdej liście będzie od pięciu do 10 nazwisk kandydatów. Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata.
Każdy symbol inny niż „dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki” w kratce przy nazwisku kandydata spowoduje, że głos będzie nieważny. Nie można więc zagłosować, wpisując w kratkę np. V. Głos będzie nieważny także wtedy, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X.
Zagłosować można tylko na jednego kandydata. Postawienie znaku X przy nazwisku na więcej niż jednej liście spowoduje, że głos będzie nieważny. Natomiast jeśli X zostanie postawiony przy więcej niż jednym nazwisku kandydatów na tej samej liście, głos będzie ważny - otrzyma go kandydat na wyższym miejscu na liście.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0