piątek, 23 marca 2018 napisz DONOS@

Autyzm – integracja sensoryczna dla rodziców

Psycholodzy - terapeuci z Centrum Terapii Integracji Sensorycznej „Niedźwiadek” w Lublinie poprowadzili w Łomży szkolenie i warsztaty dla rodziców dzieci dotkniętych spektrum autyzmu. Zorganizowane przez łomżyński oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu zajęcia, w których uczestniczyło 20 rodziców miały dać im praktyczne umiejętności niesienia codziennej pomocy swoim dzieciom, jako domowi terapeuci wspomagający.

Technika masażu dziecka, fot. KTA/Łomża
Technika masażu dziecka, fot. KTA/Łomża
Pokaz masażu, fot. KTA/Łomża
Pokaz masażu, fot. KTA/Łomża
Prawidłowość odruchów dziecka, fot. KTA/Łomża
Prawidłowość odruchów dziecka, fot. KTA/Łomża
Uczestnicy szkolenia, fot. KTA/Łomża
Uczestnicy szkolenia, fot. KTA/Łomża

Jak tłumaczą działacze łomżyńskiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu dysfunkcje integracji sensorycznej są na ogół główną przyczyną wielu dziecięcych problemów występujących w nauce, rozwoju lub zachowaniu. Polegają one na nieprawidłowej pracy układu przedsionkowego mózgu dziecka, który jest odpowiedzialny za koordynację prawidłowego przetwarzania i koordynacji bodźców sensorycznych. W szczególności zaburzona integracja sensoryczna występuje u dzieci dotkniętych spektrum autyzmu. Tylko konsekwentnie prowadzona terapia pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, może pozwolić dotkniętym autyzmem dzieciom i młodzieży na samokontrolę w tym zakresie i stworzyć szansę na pełnoprawne funkcjonowanie w życiu społecznym. I właśnie w tym rodzicom dzieci ze spektrum autyzmu miały pomóc warsztaty zorganizowane w Centrum Katolickim im. Jana Pawła II przy parafii Krzyża Świętego w Łomży, które poprowadzili specjaliści z Centrum Terapii Integracji Sensorycznej w Lublinie. 
- Rodzice na odbytym szkoleniu poznają proste ćwiczenia, które można wykonywać z dzieckiem w domu, aby poprawić jego codzienne funkcjonowanie. Są też bardziej świadomi codziennych potrzeb terapeutycznych swojego autystycznego dziecka oraz lepiej przygotowani do roli domowego terapeuty, codziennie wspierającego profesjonalne działania  terapeutyczne – przekazuje Monika Szymanowska prezes KTA/Łomża.
Rodzice dzieci ze spektrum autyzmu skupieni w łomżyńskim oddziale Krajowego Towarzystwa Autyzmu podkreślają, że rozlewająca się coraz szerzej fala autyzmu diagnozowanego u polskich dzieci, stanowi coraz większe wyzwanie społeczne dla państwa i samorządu. Problem ten coraz częściej dotyka także łomżyńskiej populacji dzieci i młodzieży. Autyzm późno rozpoznany i nie leczony może stać się przyczyną trwałego wykluczenie społecznego. 
- Prowadzone od roku działania łomżyńskiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu, który skupia w makroregionie byłego województwa łomżyńskiego szerokie spektrum rodzin dotkniętych autyzmem, wychodzą naprzeciw potrzebie właściwego zrozumienia choroby i podjęcia jak najwcześniej skutecznej terapii – podkreśla prezes Monika Szymanowska. - W chwili obecnej KTA o/Łomża jest w trakcie realizacji co tygodniowych zajęć uspołeczniających dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz zajęć warsztatowych dla rodziców z terapii integracji sensorycznej. Zajęcia dzięki życzliwości ks. proboszcza Andrzeja Godlewskiego odbywają się w Centrum Katolickim im. Jana Pawła II w Łomży.
Zarówno szkolenie dla rodziców zajęcia dla dzieci odbywają się dzięki środkom uzyskamy przez łomżyński oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu ze środków Urzędu Miasta Łomży.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0