wtorek, 20 lutego 2018 napisz DONOS@

W MPEC bez zmian...

Była wieloletnia wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest „pełnomocnikiem zarządu ds. ekonomicznych” - podał Ryszard Fiedorowicz, wiceprezes MPEC. Dziś (9. maja) odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej MPEC, którego tematem były m.in. zmiany w regulaminie organizacyjnym miejskiej spółki. Okazuje się jednak, że Rada zmian regulaminu nie zaopiniowała.

 

Na początku kwietnia, zgodnie z wolą prezydenta Łomży, Rada Nadzorcza miejskiej spółki powołał dwu, a nie - jak to było przez ostatnie 10 lat - trzyosobowy zarząd. Wówczas też do składu zarządu nie zmieściła się pani wiceprezes Jadwiga Cwalina. Mimo, że była już wiceprezes, kilka lat wcześniej nabyła pełne prawa emerytalne, zdecydowano że pozostanie w strukturach MPEC-u. Rolę jaką miała pełnić w miejskiej spółce miał określić nowy regulamin organizacji. I dziś formalnie nim miała zając się Rada Nadzorcza MPEC.
- Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 2014-05-09 nie zaopiniowała zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki – podał Ryszard Fiedorowicz po posiedzeniu RN.
Odpowiadając na pytanie o nową „rolę” byłej wiceprezes odpowiedział, że „Pani Jadwiga Cwalina jest związana stosunkiem pracy w Spółce i kontynuuje pracę w Spółce jako pełnomocnik zarządu ds. ekonomicznych od 4 kwietnia 2014 roku.”
To oznacza, że była wiceprezes do spraw ekonomiczno-finansowych „pełnomocnikiem zarządu ds. ekonomicznych” została następnego dnia po utracie miejsca w zarządzie MPEC.
Ta odpowiedź może być zaskakująca zważywszy, że ten sam wiceprezes Fiedorowicz trzy dni później – czyli 7 kwietnia 2014 roku - pisał nam, że była wiceprezes pracuje w pionie finansowo – księgowym, a jej „stanowisko zostanie doprecyzowane w nowym regulaminie organizacyjnym, który po zatwierdzeniu zostanie opublikowany na stronie internetowej MPEC.”

Warto dodać, że pani „pełnomocnik zarządu ds. ekonomicznych” zajmuje ten sam gabinet, w którym urzędowała jako wiceprezes MPEC.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0