piątek, 23 marca 2018 napisz DONOS@

UWAGA KANDYDACI !!! PILNE!!!

Zaświadczenie Lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki: podstawa prawna do wystąpienia do lekarza pierwszego kontaktu o wydanie zaświadczenia: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. z późn. zmianami o systemie oświaty - tekst jednolity z 19 listopada 2004 (Dz. U Nr 256, poz. 2572), art. 20n pkt 2 : "Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej." W przypadku odmowy wystawienia zaświadczenia należy prosić lekarza o pisemne uzasadnienie odmowy wraz z powołaniem się na odpowiednią podstawę prawną.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0