niedziela, 18 lutego 2018 napisz DONOS@

30 groszy kary za każdy litr mleka ponad limit

Około 56 tysięcy rolników zapłaci kary za przekroczenie limitów produkcji mleka. Agencja Rynku Rolnego podała, że w minionym roku kwotowym w Polsce skupiono 10 076 mld kg mleka. - Tym samym szacuje się, że kwota krajowa dostaw przysługująca Polsce w roku kwotowym 2013/2014 zostanie przekroczona o ok. 170 mln kg, czyli o 1,7 % - podała ARR. Rolnicy, którzy przekroczyli swoje indywidualne limity prawdopodobnie będą płacić karę „na poziomie ok. 30 groszy za każdy kg mleka wprowadzony do obrotu ponad przysługującą KI”.

Zgodnie z prawodawstwem unijnym jeżeli mleko i przetwory mleczne zostaną wprowadzone do obrotu w ilości przewyższającej kwotę krajową wnosi się opłatę z tytułu nadwyżek. Wysokość opłaty dla roku kwotowego 2013/2014 wynosi 27,83 EUR za 100 kilogramów mleka.
Wobec powyższego, w przypadku potwierdzenia się powyższych danych po definitywnym rozliczeniu roku 2013/2014 przewidywana opłata, jaką Polska będzie musiała uiścić z tytułu nadprodukcji wyniesie ok. 47 mln EUR, co stanowi ok. 195 mln PLN. Natomiast wstępnie szacowana wysokość opłaty jednostkowej, ustalanej w stosunku do producenta, który przekroczył swój limit oraz po uwzględnieniu współczynnika realokacji, kształtuje się na poziomie ok. 30 groszy za każdy kg mleka wprowadzony do obrotu ponad przysługującą KI.
Agencja zaznacza, że wszystkie powyższe dane są informacjami jedynie wstępnymi, gdyż opracowane zostały na podstawie sprawozdawczości miesięcznej realizowanej przez podmioty skupujące do Dyrektorów OT ARR. Ostateczne rozliczenie roku kwotowego 2013/2014 nastąpi do 30 sierpnia.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0