czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Prawda ma znaczenie

Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił w czwartek apelację wniesioną w imieniu prezydenta Łomży, od wyroku Sądu Okręgowego w Łomży, który oddalił wniosek o nakazanie publikacji sprostowania do tytułu artykułu „Dodatkowe kryterium nie może być „widzimisiem” prezydenta”. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w ustnym uzasadnieniu prawomocnego już wyroku zmiażdżył tezę, podnoszoną przez reprezentującego prezydenta prawnika z kancelarii Krzysztofa Czeszejko-Sochackiego, że „w niniejszej sprawie bez znaczenia jest prawdziwość opublikowanego artykułu”.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Artykuł z września ubiegłego roku opisywał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie który unieważnił m.in. wydaną dwa lata wcześniej decyzję prezydenta Mieczysława Czerniawskiego rozdzielającą 11 zezwoleń na handel alkoholem w mieście. Przyznając koncesje dodatkowym „kryterium terytorialności” prezydent bezprawnie wyeliminował 8 podmiotów, które spełniały wszystkie wymagania określone przez Radę Miasta. 
Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalając już prawomocnie prezydencki wniosek o nakazanie publikacji sprostania podkreślał, że redaktor naczelny obowiązany jest opublikować „rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości”. Odnosząc się bezpośrednio do uzasadnienia przedstawianego przez reprezentującego prezydenta Łomży prawnika, przekonującego, że „w niniejszej sprawie bez znaczenia jest prawdziwość opublikowanego artykułu”, podkreślał, że prawda ma znaczenie. 
Sąd podzielił w całości przedstawiane przez nas argumenty, że tytuł artykułu „Dodatkowe kryterium nie może być „widzimisiem” prezydenta” jest opinią wysnutą wprost z uzasadnienia wyroku NSA, którego obszerne fragmenty, na potwierdzenie tej tezy, zostały w artykule przywoływane.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0